English ardal@ardal-wales.co.uk

Bryngaerau

Bryngaerau Amddiffynnol – Oes yr Haearn

Cychwynnodd oes Bryngaerau Oes yr Haearn yng Nghymru tua 700 CC hyd at tua 60 OC pan lwyddodd yr Ymerodraeth Rufeinig i orchfygu penaethiaid a llwythi’r Celtiaid lleol.

Er bod bryngaerau mewn bod yn ystod yr Oes Efydd, Oes yr Haearn oedd cyfnod euraidd adeiladu amddiffynfeydd ar ben bryniau. Fodd bynnag parhawyd i ddefnyddio rhai o’r bryngaerau hyn yn ystod cyfnod y Rhufeiniad. Gelwir rhain yn bentrefi caeedig amddiffynnol y Brydain Rufeinig, ac mae’n amlwg fod mwyafrif y cymunedau hyn wedi setlo’n gyflym o dan reolaeth Rhufain.

Adeiladwyd bryngaerau ar gyfer amcan amddiffynnol. Er hyn nid oes tystiolaeth glir ynglŷn â’r rheswm dros eu hadeiladu, gan fod y mwyafrif heb ffynhonnell ddŵr ac yn annhebygol o fod yn addas ar gyfer byw yno’n barhaol na rhyfel llwythol hirdymor. Er bod bryngaerau wedi eu cynllunio ar gyfer  gwrthsefyll ymosodiad bychan, mwy na thebyg  mai at bwrpas ataliol y codwyd hwy.

Cred rhai haneswyr mai ymfudwyr Celtaidd a’u cododd wrth iddyn nhw ymsefydlogi mewn tiroedd a reolwyd gan y Brythoniaid brodorol – neu ar y llaw arall mai’r brodorion eu hunain a’u cododd i atal y Celtiaid. Awgrymir hefyd mai mannau cyfarfod llwythol oedd y bryngaerau hyn, lle i lwythau lleol gasglu at ei gilydd i arddangos eu nerth. Y mwyaf effeithiol amddiffynfeydd y fryngaer, y mwyaf nerthol y llwyth a’r lleiaf tebygol i ddioddef ymosodiad.

Isod ceir rhestr o’r mwyafrif o’r Bryngaerau yn yr ardal

Mae llawer o fryngaerau wedi eu gwasgaru ar draws Gwynedd, a’r mwyaf trawiadol yw bryngaer Tre’r Ceiri ym Mhenllyn sydd yn cynnwys 150 o gytiau crynion, a bryngaer  Dinas Dinorwig, amddiffynfa blaenorol yr Ordovices.

 Mae’r rhif O/S wedi ei gynnwys ar pob safle hanesyddol er mwyn ei lleoli trwy ddefnyddio map O/S.

Gwynedd

Dinas Emrys (3) - Copy 

 • Maes y Gaer – bryngaer Oes yr Haearn – Abergwyngregyn SH663725
 • Pen y Gaer – bryngaer Oes yr Haearn – Rachub SH628672
 • Pendinas – bryngaer fychan Oes yr Haearn ac anheddau gerllaw – Tregarth SH610680
 • Garth (Pier) Camp – bryngaer Oes yr Haearn – aml gyfnod (clawdd pridd)Bangor SH580728
 • Dinas Camp – caer bentir fach Oes yr Haearn (o bosib yn Rhufeinig) – Felinheli SH518672
 • Crug Camp –  bryngaer Oes yr Haearn / y Brydain Rufeinig – amddiffynfa aml gyfnod (clawdd pridd) –  Crug, Bethel SH639653
 • Dinas Dinorwig – bryngaer Oes yr Haearn – Llanddeiniolen SH549653

 • Caer Glascoed – amddiffynfa gaeedig Oes yr Haearn / y Brydain Rufeinig – Llanddeiniolen SH548643
 • Dinas Mawr – amddiffynfa gaeedig ac anheddau cytiau gerllaw – Penisa’r-waun SH553636
 • Caer Carreg y Fran – bryngaer gynnar oes yr Haearn – Cwm-y-Glo SH547627
 • Dinas Ty Du – bryngaer amddiffynnol Oes yr Haearn – Llanberis SH565609

Caer Carreg y Fran

Bryngaer Ty Du

 • Dinas Dinoethwy – bryngaer amddiffynnol Oes yr Haearn (o bosib) – Bontnewydd SH487591
 • Y Gadlys – caer amddiffynnol Oes yr Haearn a Canoloesol – Llanwnda SH480579
 • Bedd Gwernan – amddiffynfa gaeedig Oes yr Haearn (o bosib) – Llandwrog SH45564
 • Dinas Dinlle – bryngaer Oes yr Haearn – Llandwrog SH436564

 • Plas Newydd – caer amddiffynnol Oes yr Haearn (heb ei archwilio)Glynllifon, Pontllyfni SH450541
 • Bryngwydion – amddiffynfa gaeedig Oes yr Haearn (o bosib / clawdd pridd) Pontllyfni SH442535
 • Foel Hillfort – gwersyll amddiffynnol caeedig Oes yr Haearn – Clynnog SH450507
 • Craig y Dinas – amddiffynfa gaeedig Oes yr Haearn – Llanllyfni SH448520
 • Caer Engan – bryngaer Oes yr Haearn (Celtic) – Llanllyfni SH477526
 • Gelli Ffrydiau – amddiffynfa gaeedig Oes yr Haearn – Nantlle SH525535
 • Castell Caerau – bryngaer Oes yr Haearn – Dolbenmaen SH509439
 • Craig y Tyddyn – amddiffynfa gaeedig – Dolbenmaen SH505427
 • Pen y Gaer – bryngaer amddiffynnol – (ger Bwlch Aberglaslyn) Nantmor SH586457
 • Dinas Emrys – Oes yr Haearn / y Brydain Rufeinig / Canoloesol Cynnar (olion) Beddgelert SH607491
 • Dinas – bryngaer amddiffynnol Oes yr Haearn – Beddgelert SH591488

Conwy

Caer BachPen y Gaer, Caerhun

 • Dinas (Nant y Coed) – bryngaer Oes yr Haearn – Llanfairfechan SH700738
 • Braich y Dinas – Oes yr Efydd / Oes yr Haearn / Rhufeinig (wedi ei dinistrio) – Penmaenmawr SH693755
 • Dinas Alltwen – bryngaer amddiffynnol – Dwygyfylchi SH744772
 • Castell Caer Seion – bryngaer Oes yr Haearn (60 cytiau crynion)Mynydd y Dref, Conwy SH758777
 • Pen y Dinas – bryngaer Oes yr Haearn – Pen y Gogarth, Llandudno SH779829
 • Cerrig y Ddinas – bryngaer Oes yr Haearn – Henryd, Conwy SH754739
 • Caer Bach – bryngaer cynharach Oes yr Haearn – Rowen SH743730
 • Pen y Gaer – bryngaer Oes yr Haearn (20 cytiau crynion) – Caerhun SH750692

Penllyn

 • Tre’r Ceiri – bryngaer Oes yr Haearn / y Brydain Rufeinig (150 cytiau crynion) – Llanaelhaearn SH373447
 • Pen y Gaer – bryngaer Oes yr Haearn – Llanaelhaearn SH428455
 • Carn Pentyrch – bryngaer amddiffynnol Oes yr Haearn – Llangybi, Y Ffor SH424417
 • Garn Boduan – bryngaer diweddarach Oes yr Haearn (170 cytiau crynion) – Nefyn SH311391
 • Dinllaen – caer bentir (wedi ei ddinistrio gan cwrs golff) – Morfa Nefyn SH275418 
 • Garn Fadrun – bryngaer Oes yr Haearn / y Brydain Rufeinig / castell Canoloesol Cynnar (olion) – Tudweiliog SH280350
 • Garn Saethon – amddiffynfa gaeedig – (ger Garn Fadrun) Llanfihangel SH298338
 • Pen y Gaer – bryngaer bentir Oes yr Haearn – Llanbedrog SH323314
 • Pen y Gaer – bryngaer amddiffynnol Oes yr Haearn – Abersoch SH298282
 • Castellmarch / Castell Abersoch – amddiffynfa gaeedig Oes yr Haearn – Abersoch SH313285
 • Castell – bryngaer Oes yr Haearn – Llanengan SH294267
 • Pared Mawr /Porth Ceiriad – caer bentir Oes yr Haearn – Llanengan SH303246
 • Castell Caeron – bryngaer Oes yr Haearn – Botwnnog SH232303
 • Rhiw – amddiffynfa gaeedig Oes yr Haearn– Rhiw SH230283
 • Creigiau Gwineu – bryngaer amddiffynnol – Mynydd y Graig, Rhiw SH228274
 • Castell Odo – bryngaer Oes yr Haearn (Celtic) – Aberdaron SH188284

Ynys Môn

2012-08-14 11.52.10pentre hynafol Din Lligwy

 • Din Silwy / Bwrdd Arthur – bryngaer Oes yr Haearn / y Brydain Rufeinig – Llanddona SH586814
 • Dinas Cadnant – amddiffynfa gaeedig Oes yr Haearn (clawdd pridd) – Porthaethwy SH551733
 • Castell Bryn Gwyn – amddiffynfa gaeedig Neolithig diweddarach hyd at cyfnod y Rhufeiniaid (clawdd pridd) – Brynsiencyn SH466671  
 • Moel-y-Don – bryngaer Oes yr Haearn hyd at cyfnod diweddarach – (ger) Brynsiencyn SH516678
 • Trwyn-y-Parc – caer bentir Oes yr Haearn (o bosib yn Rhufeinig) – Bodorgan SH370650
 • Y Werthyr – bryngaer Oes yr Haearn (cynhanes) – Bryngwran SH374782
 • Dinas Porth Ruffydd – caer bentir amddiffynnol Oes yr Haearn– Trearddur SH225795
 • Dinas Gynfor – bryngaer Oes yr Haearn – Llanbadrig SH390951
 • Din Lligwy – anheddau amddiffynnol Oes yr Haearn / y Brydain Rufeinig – Moelfre SH495862
 • Parciau Hillfort – anheddfau amddiffynnol Oes yr Haearn / y Brydain Rufeinig – Benllech SH594847
Mae rhai ardaloedd ar dir preifat ag efallai y bydd angen caniatâd cyn crwydro.
Mae yna lwybrau cyhoeddus ar gael ac yn arwain i’r rhan fwyaf o lefydd.
Rhaid bob amser gymryd gofal, gan ei fod yn anodd cyrraedd rhai lleoliadau oherwydd y bryniau a’r llethrau, sydd yn arwain i ffwrdd o gyfeiriad y llwybrau.