English ardal@ardal-wales.co.uk

Sgyrsiau a Sioeau Sleidiau

Roman galleys towing barges up the Menai Strait2 - CopyHwyliog a chofiadwy

Hanes yr ardal hyd yr oesoedd

Ffordd ddeinamig a rhyngweithiol o ddangos hanes yr ardal gan ddefnyddio ffotograffiaeth a ffilmiau byrion a gynhyrchwyd gan Ardal

Wales map - Roman Invasion 3 (welsh) map John Sepped, Bangor 1610

O siambrau claddu hynafol a meini hirion i fryngaerau Oes yr Haearn a chestyll Canoloesol, bydd y sleidiau unigryw a thrawiadol yn swyno’r gynulleidfa

 DSC00663 DSC00662

Y nôd yw hyrwyddo ein treftadaeth leol a chynyddu’r wybodaeth hanesyddol yr ardal, drwy gyflwyno ymwelwyr a phobol leol i’n gorffennol anhygoel, drwy sgyrsiau hanes a sioeau sleidiau
Gellir addasu ar gyfer unrhyw achlysur, gan gynnwys sgyrsiau i glybiau amrywiol , darlithoedd i grwpiau

tren bach yn cario llechi yn Chwarel Dinorwic chwarelwyr yn chwarel Dinorwic