English ardal@ardal-wales.co.uk

Prosiectau a Ymchwil

Celtic ArtefactsYmchwilio am wybodaeth hanesyddol yn ein hardal

Petaech angen cymorth ychwanegol yn eich ymchwil neu brosiect leol, dyma rhywbeth y gallwn gynnig help llaw i chi.
Weithiau gall ymchwilio i’r gorffennol fod yn broses anodd a beichus, enwedig os ydych yn byw ymhell i ffwrdd neu’n methu cael yr amser oherwydd ymrwymiadau dyddiol eraill.

Baron Hill  Archifdy ac Doc Fictoria

 Ymchwilydd Lleol

Lleoliadau Hanesyddol

Siambrau Claddu, Meini Hirion a Chylchoedd Cerrig Neolithig ac Oes yr Efydd

Anheddau Hynafol, Cylchoedd Cytiau a Bryngaerau

Sefydliadau Rhufeinig yng Ngwynedd ac Ynys Môn, a brwydr derfynol y Derwyddon yn erbyn Julius Agricola 60AC

Hanes Teyrnas Gwynedd a Chestyll Canoloesol

Rhyfelwr Celtaidd tre dryw

Mae’n bwysig i ni gadw cyswllt â’n hetifeddiaeth