English ardal@ardal-wales.co.uk
Ardal

Prosiectau a Ymchwil

 

ymchwil 1

Ymchwilio am wybodaeth hanesyddol yn ein hardal

Fel hanesydd lleol, gallaf helpu’r rhai sydd â diddordeb yn y gorffennol drwy ddod o hyd i wybodaeth am ddigwyddiadau neu fannau hanesyddol yn yr ardal hon.

Petaech angen cymorth ychwanegol yn eich ymchwil neu brosiect leol, dyma rhywbeth y gallwn gynnig help llaw i chi. Credaf mewn ymchwil o’r radd uchaf, a gallwn gydweithio â chi bob cam o’r ffordd.

Weithiau gall ymchwilio i’r gorffennol fod yn broses anodd a beichus, enwedig os ydych yn byw ymhell i ffwrdd neu’n methu cael yr amser oherwydd ymrwymiadau dyddiol eraill.

Mae gennyf fynediad i lyfrgelloedd, archifau ac amgueddfeydd

Baron Hill  Archifdy ac Doc Fictoria

 Ymchwilydd Lleol

Lleoliadau Hanesyddol

Siambrau Claddu, Meini Hirion a Chylchoedd Cerrig Neolithig ac Oes yr Efydd

Anheddau Hynafol, Cylchoedd Cytiau a Bryngaerau

Sefydliadau Rhufeinig yng Ngwynedd ac Ynys Môn, a brwydr derfynol y Derwyddon yn erbyn Julius Agricola 60AC

Hanes Teyrnas Gwynedd a Chestyll Canoloesol

Rhyfelwr Celtaidd tre dryw

Mae’n bwysig i ni gadw cyswllt â’n hetifeddiaeth