English ardal@ardal-wales.co.uk
Ardal

Canfod Metel

Celtic Artefacts

Er mwyn darganfod gwrthrychau yn lleol

 Bwriad y gwasanaeth chwilio am fetel yw helpu i ddod o hyd i wrthrychau coll a’u dychwelyd i’w perchennog cywir, neu helpu gydag unrhyw ymchwil tir, prosiectau lleol ac elusennau.

Yn ddiweddar bum yn cydweithio mewn ymchwil hanesyddol a chloddio, yn cynnwys chwilio am fetel, darganfod gwrthrychau, eu glanhau a’u hanfon i ffwrdd i gael eu harchwilio yn broffesiynol.

arteffactau Oes yr HaearnOes yr RhufeiniaidDSCF5037

Gall rhai ardaloedd o ddiddordeb fod yn rhai hynafol. Dylid felly gymryd gofal bob amser dros gadwraeth, gan na wyddoch beth y dewch ar eu traws – o drysor hynafol wedi ei gladdu i arteffactau neu geiniogau Rhufeinig. Dyna pam bod cael gweithredwr chwilio metel profiadol yn hanfodol. 

DSCF5046

 Fe all unrhyw beth o fetel gael ei ddarganfod

Petai eitem wedi ei cholli a chwithau â rhyw syniad ymhle y mae, bydd hyn yn cynyddu’r siawns o ddod o hyd i’r gwrthrych hwnnw

cymorth gyda phrosiectau lleol

chwilio am drysorau wedi eu cuddio

darganfod eich eitemau coll (modrwy, oriawr, addurn)

hyfforddiant un i un ar gyfer dechreuwr

darganfod arian

DSCF5096arteffactau

I chwilio tir preifat, bydd angen caniatâd. Dyma’r rheol y mae’n rhaid i bob chwiliwr metel ei dilyn.

Nid oes rheol yn gwahardd defnyddio peiriant chwilio metel ar eich tir eich hunain.

Petaech yn darganfod unrhyw wrthrych archeolegol, dylid anfon adroddiad i’r PAS (Portable Antiquities Scheme).
Adroddir am bob darganfyddiad wrth y  tirfeddiannwr, a rhennir unrhyw elw ohono yn gyfartal 50/50 gyda’r tirfeddiannwr.
Tra’n chwilio ar unrhyw dir, bydd angen palu twll bychan i leoli’r eitem. Bydd pob twll yn cael ei ail-lenwi gan ddefnyddio’r un tywyrch. Bydd  pob twll ar gyfartaledd yn 6” x 6” sgwâr, 8” o ddyfnder.
Gwarentir dim llanast!
(mae’r delweddau uchod yn dangos beth y gellir ei ddarganfod)