English ardal@ardal-wales.co.uk
Ardal

Fideos

Galeri Fideos Hanesyddol

cliciwch ar unrhyw gysylltiadau isod

Abatai – Gogledd a Chanolbarth Cymru

 

Siambrau Gladdu Gwynedd

 

Siambrau Gladdu Ynys Môn

 

Cestyll (rhan 1) – Cestyll Canoloesol Gwynedd

Cestyll (rhan 2) – Cestyll Edward I Brenin Lloegr

Meini Hirion ‘Cylch y Derwyddon’ a safleoedd hynafol

 

Ysbyty Chwarel Penrhyn, Bethesda

 

Mynwent Tanysgafell, Bethesda

 

Baron Hill, Biwmares

 

Depo Gwarchodfa RAF Llanberis (Storfa Bom)

 

Cytiau Crwn (Cefn Du a Clegyr, ger Llanrug)

 

Carnyx (Trwmped Celtaidd) – gyda Gareth Foulkes

 

Byddwch yn ymwybodol fod rhai o’r safleoedd hanesyddol ar dir preifat