English ardal@ardal-wales.co.uk

Fideos

Galeri Fideos Hanesyddol

cliciwch ar unrhyw gysylltiadau isod

Llywelyn Ein Llyw Olaf

Dinas Dinorwic – Bryngaer Oes yr Haearn

 

Tre’r Ceiri – Bryngaer Oes yr Haearn

Meini Hirion ‘Cylch y Derwyddon’ a’r cylchoedd cerrig gerllaw

Bryn Cader Faner

Siambrau Gladdu Gwynedd

Siambrau Gladdu Ynys Môn

Cestyll (rhan 1) – Cestyll Canoloesol Gwynedd

Cestyll (rhan 2) – Cestyll Edward I

Abatai – Gogledd a Chanolbarth Cymru

Ysbyty Chwarel Penrhyn, Bethesda

Mynwent Tanysgafell, Bethesda

Baron Hill, Biwmares

Depo Gwarchodfa RAF Llanberis (Storfa Bom)

Cytiau Crwn (Cefn Du a Clegyr, ger Llanrug)

Carnyx (Trwmped Celtaidd) – gyda Gareth Foulkes

Byddwch yn ymwybodol fod rhai o’r safleoedd hanesyddol ar dir preifat