English ardal@ardal-wales.co.uk

Galeri Fideos

Galeri Fideos

cliciwch ar unrhyw un o’r dolenni fideo hyn i’w gweld ar YouTube

Llywelyn Ein Llyw Olaf

Dinas Dinorwic – Bryngaer Oes yr Haearn

 

Tre’r Ceiri – Bryngaer Oes yr Haearn

Meini Hirion ‘Cylch y Derwyddon’ a’r cylchoedd cerrig

Bryn Cader Faner

Siambrau Claddu Gwynedd

Siambrau Claddu Ynys Môn

Cestyll (rhan 1) – Cestyll Canoloesol Gwynedd

Cestyll (rhan 2) – Cestyll Edward I

Abatai – Gogledd a Chanolbarth Cymru

Ysbyty Chwarel Penrhyn, Bethesda

Mynwent Tanysgafell, Bethesda

Baron Hill, Biwmares

Depo Gwarchodfa RAF Llanberis (Storfa Bom)

Carnyx (Trwmped Celtaidd) – gyda Gareth Foulkes

Byddwch yn ymwybodol fod rhai o’r safleoedd hanesyddol ar dir preifat

Mae’r holl fideos wedi’u ffilmio a’u cynhyrchu gan Ardal

Darperir y rhan fwyaf o’r delweddau ar y fideos yn garedig trwy ganiatâd.

Efallai y bydd rhai delweddau yn y parth cyhoeddus.