English ardal@ardal-wales.co.uk
Ardal

Diolchiadau

golygfa clegyr

‘Rwyf yn ddiolchgar i bawb a wnaeth gyfrannu a chefnogi’r wefan hon

Cydnabyddiaeth

Karl Banholzer am ddarparu gwybodaeth hanesyddol, delwedd artistig ac arteffactau

Giles Bohannon (Fusion IT Services) am gyngor a chefnogaeth gyda’r wefan hon

Dyfan Roberts am gyfieithiadau  i’r Gymraeg

Gareth Roberts am rai o’r delweddau a’r holl deithiau cerdded

Mi fuaswn yn hoffi rhoi diolch ychwanegol i Dreftadaeth Gwydion, Angela Roberts a Beccy Dunne am  eu cyfraniad a’u cefnogaethCenin Pedr

Ymchwil a Gwybodaeth

Llyfrgell Caernarfon

Archifdy Caernarfon, Archifau Cymru

CADW  Cofrestr Henebion o Bwysigrwydd Cenedlaethol Yng Nghymru

Safleoedd CADW

Coflein (RCAHMW)

The Modern Antiquarian

Y Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Geni’s genealogy database

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Llyfrau

‘The Inventory of Ancient Monuments’  – Caernarvonshire Vol 1 East & vol II Central

‘The British Chronicles’ (vol.1)

‘Anglesey, a guide to ancient monuments on the Isle of Anglesey’ – CADW

‘On the Ruin of Britain’ – Gildas

‘The History of the Kings of Britain’ – Geoffrey of Monmouth

‘History of the Britons’ (Historia Brittonum) – Nennius

‘Old Carnarfon, Outside the Town Walls’ – Karl Banholzer

Britain and the End of The Roman Empire – Ken Dark

Walk in Ancient Wales’ – Robert Harris

‘Meini Meirionydd’ – Huw Dylan Owen & David Glyn Lewis