English ardal@ardal-wales.co.uk

Diolchiadau

‘Rwyf yn ddiolchgar i bawb a wnaeth gyfrannu a chefnogi’r wefan hon

Cydnabyddiaeth

Karl Banholzer am ddarparu gwybodaeth hanesyddol, delwedd artistig ac arteffactau

Giles Bohannon (Fusion IT Services) am gyngor a chefnogaeth gyda’r wefan hon

Dyfan Roberts am gyfieithiadau  i’r Gymraeg

Gareth Roberts am rai o’r delweddau a’r holl deithiau cerdded

Mi fuaswn yn hoffi rhoi diolch ychwanegol i Dreftadaeth Gwydion, Angela Roberts a Beccy Dunne am  eu cyfraniad a’u cefnogaethCenin Pedr

Ymchwil a Gwybodaeth

Llyfrgell Caernarfon

Archifdy Caernarfon, Archifau Cymru

CADW  Cofrestr Henebion o Bwysigrwydd Cenedlaethol Yng Nghymru

Safleoedd CADW

Coflein (RCAHMW)

The Modern Antiquarian

Y Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Geni’s genealogy database

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol