English ardal@ardal-wales.co.uk
Ardal

Digwyddiadau a Newyddion

GWELER ISOD AM WYBODAETH DIGWYDDIADAU LLEOL A CYLCHLYTHYRAU

 

 

CYLCHLYTHYR CYNLLUN CERDDED A DARGANFOD MENTER FACHWEN MIS MAI 2018

Annwyl Gyfeillion
MIS MAI: TEITHIAU CERDDED, CERDDED NORDIG, SGYRSIAU, SESIYNAU I.T., LLYFRAU NEWYDD ayy.
Gobeithio eich bod i gyd yn iawn. Dyma’r cylchlythyr cyntaf ar gyfer Mis Mai. Bydd rhagor i ddod maes o law.
TEITHIAU CERDDED
MERCHER 9 MAI               10.00yb
MAES AWYR CAERNARFON I BELAN*      (4 milltir)
CYCHWYN: MAES PARCIO AWYRLYS CAERNARFON
EITHA HAWDD. SGIDIAU CERDDED.
*Amryw ohonoch wedi gofyn i ni am y daith yma eto.

MERCHER 16 MAI             10.00yb
LLANWNDA: LOST ROMAN FORT AND ARCHAEOLOGY (5 MILLTIR)
GYDA MARTIN DAVIES O ‘ARDAL’
CYCHWYN: MAES PARCIO GORSAF RHEILFFORDD DINAS, GER BONTNEWYDD
CYMEDROL A WEDDOL WASTAD. CAMFEYDD A GIATIAU MOCHYN (OND PEIDIWCH A DOD A’CH MOCH!!!). ANGEN SGIDIAU CERDDED OND DIM LLAWER O MWD…GYDA YMDDIHEURIADAU. CWN AR TENNYN OS GWELWCH YN DDA. BYDDWN YN CROESI LONYDD PRYSUR FELLY BYDD RHAID FOD YN OFALUS.
Ymddiheurwn o flaen llaw am ansawdd y jôcs.

GWENER 18 MAI              1.30yp
LLANDEGAI I COCHWILLAN:  CAER A TRAMFFORDD COLL  (3½ milltir)
CYCHWYN: NEUADD PENTREF LLANDEGAI (TALGAI HALL)
CYMEDROL. SGIDIAU CERDDED.

GWENER 25 MAI              1.30yh
LLANBERIS: COED CYRNOL, TŶ DU A’R ‘AERIAL ROPEWAY’ (2 milltir)
CYCHWYN: MENTER FACHWEN, 52 STRYD FAWR, LLANBERIS
CYMEDROL. SGIDIAU CERDDED.

CERDDED NORDIG GYDA CAROLINE MONCRIEFF
Mis yma bydd Caroline yn mynd a ni i grwydro ardal Afonwen. Mi ddanfonai fap i chi maes o law.
IAU 17 MAI         10.00yb
AFONWEN / HAFAN Y MOR
CYCHWYN: CYLCHFAN AFONWEN
£5. DIM ANGEN UNRHYW BROFIAD.

SGWRS
NOS LUN 14 MAI              7-8yh
CYFRES COF A CHADW: HANESION HIRAEL, PORTH PENRHYN A MAESGEIRCHEN
YN Y POBTY, LON POBDY, BANGOR
AR Y CYD A MENTER IAITH BANGOR
ADDAS I DDYSGWYR CYMRAEG. TÂL TRWY CYFRANIAD YN UNIG.

SESIYNAU I.T. YN MENTER FACHWEN, LLANBERIS
GYDA MEDWYN WILLIAMS, GWYNEDD DIGIDOL
Os oes unrhyw broblem gyda chi a’ch Gliniadur, ffôn symudol neu Tabled, i-Pad ? Galwch mewn i weld  Medwyn yn Menter Fachwen ar y Stryd Fawr yn Llanberis rhwng 10.00 y bore a hanner dydd ar y dyddiau isod:
MAI 8
MAI 15
MAI 22
MAI 29

NEWYDDION

LLYFRAU A LLYFRGELL NEWYDD

‘LLAWLYFR ‘LLWYBR LLECHI ERYRI’ GAN ALED JONES
Bydd y llyfr ar gael yn ein siop yn Llanberis o Dydd Sadwrn 5ed o Fai.
Cost £12.99. Bydd £5 yn o werthiant bob llyfr y mynd tuag at cynnal a chadw’r llwybrau.

‘WITHIN OLD CAERNARFON’S TOWN WALLS’ GAN KARL BANHOLZER
Mae’r llyfr yn drysor o hanesion yr hen adeiladau o fewn waliau tref Caernarfon gyda lluniau gwych gan yr awdur yn ail-greu adeiladau coll. Mae’r llyfr nawr ar gael yn ein siop yn Llanberis.
Cost: £3.95.

LLYFRGELL A ARDDANGODFEYDD PROSIECTAU ‘CERDDED A DARGANFOD’
Rydym wedi derbyn cymaint o lyfrau diddorol dros y blynyddowdd , eisioes rydynm yn creu llyfrgell newydd o lyfrau hanes y fro ar hyn o bryd gyda’r bwriad o’i agor erbyn diwedd y mis. Bydd trysor o lyfrau Cymraeg a Saesneg yn ogystal a bob copi o’r Eco’r Wyddfa o 1976 i 2013. Bydd modd benthyg llyfrau oddi yno (am gyfraniad bach i Menter Fachwen). Hefyd gallwch ddefnyddio’r llyfrgell ar gyfer gwaith ymchwil. Bydd y Llyfrgell ar agor o 9.30-hanner dydd ac o 12.30-3.00 Llun-Gwener. Mae croeso i chi ddod yno i ymlacio unrhywbryd hefyd. Wi-Fi rhad ac am ddim ar gael.
Yma hefyd byddwn yn arddangos gwaith Y Cynllun Cerdded a Darganfod tra’n cychwyn arddangosfa ‘Caeau Pel-droed Coll’ cyn diwedd y mis. Rydym nawr yn gweithio ar arddangosfa newydd ‘Tafarndai Coll’ y fro a byddwn yn gosod y gwaith yna i fynu hefyd fel mae yn datblygu.

S4C
Wnai adael i chi wybod am dyddiad ac amser darlledu y rhaglen buom yn recordio yn Llanddeiniolen yn ddiweddar unwaith gai y wybodaeth gan Cwmni Da…..

Cewch rhagor o newyddion  maes o law y  ystod y mis.
Hwyl am y tro
Gareth (CYNLLUN CERDDED A DARGANFOD MENTER FACHWEN)