English ardal@ardal-wales.co.uk
Ardal

Digwyddiadau a Newyddion

GWELER ISOD AM WYBODAETH DIGWYDDIADAU LLEOL A CYLCHLYTHYRAU

 

CYNLLUN CERDDED A DARGANFOD MENTER FACHWEN: AWST 2018

SUL 2 MEDI         11.00yb

HANES YR IDDEWON YM MANGOR (tua 1 milltir)

I ddathlu Diwrnodiau Ewropeaidd Diwylliant a Threftadaeth Iddewig 2018

Ar y cŷd a Dr.Nathan Abrams, Brifysgol Bangor

CYCHWYN: Maes Parcio Pwll Nofio, Bangor

Hawdd iawn. Croeso i Bawb.

 

MERCHER 5 MEDI             10.00yb

CRWYDRO YR OES HAEARN YMYLON BLAEN CAE  (4½ milltir)

RHYDDHAD !!!!Taith i ddathlu’r bore mae cael gwared a’r plant yn ol i’r ysgol!!!!!!!

CYCHWYN: EGLWYS PENISARWAUN

Cymedrol. Sgidiau Cerdded.

 

IAU 13 MEDI       1.30yp

HANESION BONTNEWYDD           (3 milltir)

CYCHWYN: STÂD LLWYN BEUNO (AR LÔN CAEATHRO)

Eitha hawdd.

Danfonaf fap i chi maes o law.

 

GWENER 21 MEDI            1.30yp

HANESION A LLWYBRAU YR OCAR, ST.ANNES  (3½ milltir)

CYCHWYN: GER CLWB RYGBI, FFORDD YR ORSAF, BETHESDA

Cymedrol. Cwpl o elltydd. Sgidiau Cerdded

 

SGWRS

NOS LUN 10 MEDI            7-8yh

CYFRES COF A CHADW (RHIF 7): HANESION Y FELINHELI

AR Y CŶD A MENTER IAITH BANGOR

LLEOLIAD: POPDY, LÔN BOPTY, BANGOR (GWELER Y MAP)

TAL TRWY GYFRANIAD YN UNIG. PANED AR GAEL.

Cysylltwch a Gareth Roberts yn Menter Fachwen ar 01286 810576 am rhagor o fanylion.