English ardal@ardal-wales.co.uk
Ardal

Am Ardal

golygfa o BeaumarisFy enw yw Martin Davies:


martin

Rwyf yn hanesydd lleol a thywysydd teithio profiadol ers llawer o flynyddoedd, ac mae gennyf wybodaeth eang o’r ardal. Rwyf yn gallu cynnig teithiau unigol ag teithiau grŵp. Rwyf wedi ennill dealltwriaeth twristiaeth lleol.

 

Gwefan hanesyddol leol yw hon,  yn ymwneud â rhannau o Eryri a Môn yng Ngogledd Orllewin Cymru, gyda’r bwriad o hyrwyddo ein mannau hanesyddol a’n hetifeddiaeth, gan obeithio eich dwyn chi i gyd yn nes at fy rhan i o Gymru.

Teimlaf yr angen i hyrwyddo ein hardal a deall y rheidrwydd i ofalu am ein hetifeddiaeth tra ar yr un pryd alluogi ymwelwyr i ddysgu am ein hanes tra’n ymweld â’n hardal. I gyflawni hyn mae’n hollbwysig gofalu am yr hyn sydd gennym gan obeithio hefyd fod ymwelwyr yn cael profiadau arbennig a chofiadwy. 

Rwyf wedi byw yn yr ardal hon ar hyd fy mywyd ac  yn teimlo’n hynod lwcus i gael byw yn yr ardal hardd hon o Gymru, wedi f’amgylchynu gan fynyddoedd Eryri, ynghanol ei hanes hirfaith.

halfway-2

Mae tywysydd teithio yn fy ngwaed, am llawer o flynyddoedd roedd fy nghyndad Moses Williams yn dywysydd teithio yr Wyddfa. Y fo oedd un o’r tywysydd cyntaf i fynd ag ymwelwyr i fyny’r Wyddfa ar gefn ceffyl yn y 19eg ganrif. Fo hefyd oedd perchennog y Tŷ Haner Ffordd am 28 o flynyddoedd, sef bwyty enwog ar ffordd i’r gopa’r Wyddfa.  

Dechreuodd fy ddiddordeb mewn teithiau hanesyddol ychydig o flynyddoedd yn nôl pan roeddwn yn gweithio fel gweithwyr cefnogol yn y gymuned, mi roeddwn yn helpu pobol i ennill hyder yn nol trwy weithgareddau allanol. Un o’r gweithgareddau allanol oedd teithiau cerdded lleol. Yn fy ieuenctid, fe roeddem yn crwydro y wlad a’r mynyddoedd.

Gweithiais i Gyngor Ynys Môn, yn cynnwys Oriel Ynys Môn ac yr hen Lys a Charchar yn Biwmares. Gweithiais hefyd i Gyngor Gwynedd yn y Ganolfan Groeso, ac fel tywysydd taith yn y pwerdy Mynydd Gwefru yn Llanberis.  ‘Rwyf yn hanessydd a tywysydd taith  gyda Prifysgol Bangor a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Mi rwyf hefyd yn rhoi cymorth i sawl projectau lleol, yn cynnwys Project Cerdded a Darganfod Menter Fachwen.

beaumaris courtdscf0341-copy

Canolfan Croeso Mynydd Gwefru DSCF5549

‘Rwyf yn aelod o TREFTADAETH GWYDION, grŵp hanes lleol yn ardal Caernarfon. Cychwynasom y grŵp newydd ym Medi 2008, ar sail yr hen grŵp GWYDION gwreiddiol o 2000. Fy mhrif ddyletswyddau o fewn y grŵp yw ymchwil hanesyddol, tywysydd taith, a gwasanaethau chwilio am fetel.