English ardal@ardal-wales.co.uk

Amdan

Mwynhewch y wefan yma


Mae Ardal wedi eu greu a’i chadw gan Martin Davies, Yr amcan yw hyrwyddo ein hetifeddiaeth leol a gwybodaeth am hanes yr ardal i’n gorffennol gwych.


‘Rwyf yn hanesydd lleol a thywysydd teithio gyda profiadol ers llawer o flynyddoedd, ac mae gennyf wybodaeth eang o’r ardal.

Rwyf wedi byw yn yr ardal hon ar hyd fy mywyd ac yn teimlo’n hynod lwcus i gael byw yn yr ardal hardd hon o Gymru, wedi f’amgylchynu gan fynyddoedd Eryri, ynghanol ei hanes hirfaith.

Mae tywysydd teithio yn fy ngwaed, am llawer o flynyddoedd roedd fy nghyndad Moses Williams yn dywysydd teithio yr Wyddfa. Y fo oedd un o’r tywysydd cyntaf i fynd ag ymwelwyr i fyny’r Wyddfa ar gefn ceffyl yn y 19eg ganrif. Fo hefyd oedd perchennog y Tŷ Haner Ffordd am 28 o flynyddoedd, sef bwyty enwog ar ffordd i’r gopa’r Wyddfa.

Moses Williams - Ty Haner Fordd yr Wyddfa

Moses Williams – Ty Haner Fordd yr Wyddfa

Moses Williams - un o'r dywysydd teithio cyntaf yr Wyddfa

Moses Williams – un o’r dywysydd teithio cyntaf yr Wyddfa

‘Rwyf wedi ennill profiad gyda llawer o safleoedd hanesyddol dros y blynyddoedd, yn cynnwys safleoedd sy’n perthyn i Cadw, Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cyngor Ynys Môn, ac mewn Ganolfan Groeso. ‘Rwyf yn gyn-aelod o ‘Treftadaeth Gwydion’, grŵp hanes lleol yn ardal Caernarfon.

Rwyf wedi arwain llawer o teithiau cerdded, fy mhrif ddyletswyddau yw tywysydd taith, sgyrsiau hanesyddol, ymchwil a gwybodaeth, hefyd cloddfeydd archeolegol gyda phrofiad chwilio am fetel. Mi rwyf yn rhoi cymorth i sawl prosiectau lleol, ac wedi gwirfoddoli fel darlithydd hanesyddol yn Prifysgol Bangor

Castell Caernarfon

Castell Caernarfon

Rwyf wedi ychwanegu’n ofalus ar y wefan hon am nifer o flynyddoedd drwy ddarparu hanes lleol manwl, teithio i lawer o safleoedd hanesyddol lleol, gan gynnwys y defnydd parhaus o ffotograffiaeth, delweddau drôn a golygu fideo.

Rwy’n teimlo ei fod yn bwysig iawn galluogi pobl leol ac ymwelwyr i ddysgu am ein hanes ac i ddiogelu ein treftadaeth, ac ar yr un pryd yn gobeithio fod pawb yn cael profiadau arbennig a chofiadwy

Buasai wedi bod yn amhosib i gyflawni y wefan hon heb gymorth gan eraill

‘Rwyf yn ddiolchgar i bawb a wnaeth gyfrannu a chefnogi’r wefan hon

Giles Bohannon (Fusion IT Services) am gyngor a chefnogaeth gyda’r wefan hon

Dyfan Roberts am gyfieithu i’r Gymraeg

Gareth Roberts am rai o’r delweddau a’r holl deithiau cerdded gyda Cerdded a Darganfod

Karl Banholzer am ddarparu gwybodaeth hanesyddol, delwedd artistig ac arteffactau

Gareth Foulkes am fod yn Gelt a’r Carnyx arbennig…diolch yn fawr

yr holl berchnogion tir am rhoi caniatâd ar gyfer ffotograffiaeth, ffilmio a ddefnyddio drôn

…ac wrth gwrs diolch mawr i fy’n nheulu a ffrindiau am rhoi fynnu efo fi…

Gareth Foulkes am fod yn Gelt a'r Carnyx arbennig...diolch yn fawr  Gareth Roberts am rai o'r delweddau a'r holl deithiau cerdded gyda Cerdded a Darganfod

Diolch yn fawr am ymweld a’r wefan hon