English ardal@ardal-wales.co.uk

Amdan

golygfa o BeaumarisFy enw yw Martin Davies:


martin

Rwyf yn hanesydd lleol a thywysydd teithio profiadol ers llawer o flynyddoedd, ac mae gennyf wybodaeth eang o’r ardal.

Gwefan hanesyddol leol yw hon,  yn ymwneud â rhannau o Eryri a Môn, gyda’r bwriad o hyrwyddo ein mannau hanesyddol a’n hetifeddiaeth, gan obeithio eich dwyn chi i gyd yn nes at fy rhan i o Gymru. 

Mae tywysydd teithio yn fy ngwaed, am llawer o flynyddoedd roedd fy nghyndad Moses Williams yn dywysydd teithio yr Wyddfa. Y fo oedd un o’r tywysydd cyntaf i fynd ag ymwelwyr i fyny’r Wyddfa ar gefn ceffyl yn y 19eg ganrif. Fo hefyd oedd perchennog y Tŷ Haner Ffordd am 28 o flynyddoedd, sef bwyty enwog ar ffordd i’r gopa’r Wyddfa.  

Rwyf wedi byw yn yr ardal hon ar hyd fy mywyd ac yn teimlo’n hynod lwcus i gael byw yn yr ardal hardd hon o Gymru, wedi f’amgylchynu gan fynyddoedd Eryri, ynghanol ei hanes hirfaith. Yn fy ieuenctid, fe roeddwn yn aelod grŵp sgowtiaid lleol, ac roeddem yn crwydro y wlad a’r mynyddoedd.

Dechreuodd fy ddiddordeb mewn teithiau hanesyddol ychydig o flynyddoedd yn nôl pan roeddwn yn gweithio fel gweithwyr cefnogol yn y gymuned, gan helpu pobol i ennill hyder yn nol trwy weithgareddau allanol.

Gweithiais i Gyngor Ynys Môn yn yr hen Lys a Charchar yn Biwmares yn cynnwys Oriel Ynys Môn. Gweithiais hefyd i Gyngor Gwynedd yn y Ganolfan Groeso yng Ngaernarfon, yn mhle ennilliais dealltwriaeth twristiaeth lleol. Rwyf hefyd wedi gwethio fel tywysydd taith gyda Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac y pwerdy Mynydd Gwefru yn Llanberis. Mae gennyf hefyd brofiad fel hanessydd a tywysydd taith gyda Prifysgol Bangor.

beaumaris court  dscf0341-copy

Canolfan Croeso Mynydd Gwefru DSCF5549

 ‘Rwyf yn gyn-aelod o TREFTADAETH GWYDION, grŵp hanes lleol yn ardal Caernarfon, ac rwyf yn cyn-cyngorydd cymmunedol, roeddwn yn y swydd hon am dair flwyddyn.

Mi rwyf hefyd yn gweithio a rhoi cymorth i sawl prosiectau lleol, Fy mhrif ddyletswyddau yw tywysydd taith, sgyrsiau hanesyddol, ymchwil a gwybodaeth, a weithiau gwasanaethau chwilio am fetel. ‘rwyf hefyd wedi helpu gyda cloddfeydd archeolegol. ‘Rwyf yn helpu gyda’r prosiect Cerdded a Darganfod Menter Fachwen, ac mae hyn bleser.

Teimlaf yr angen i hyrwyddo ein hardal a deall y rheidrwydd i ofalu am ein hetifeddiaeth tra ar yr un pryd alluogi ymwelwyr a phobol lleol i ddysgu am ein hanes tra’n ymweld â’n hardal. I gyflawni hyn mae’n hollbwysig gofalu am yr hyn sydd gennym gan obeithio hefyd fod ymwelwyr yn cael profiadau arbennig a chofiadwy. 

Mwynhewch y wefan yma