English ardal@ardal-wales.co.uk

Hafan


ARDAL – HANES LLEOL

Prosiect hanes lleol yw Ardal sy’n cwmpasu ardaloedd Gogledd-orllewin Cymru (yn bennaf yn ardaloedd Ynys Môn, Gwynedd a rhannau o Gonwy)

Yr amcan y prosiect yw hyrwyddo ein hetifeddiaeth leol a gwybodaeth am hanes yr ardal i’n gorffennol gwych.

Yma i’r gymuned ac i ymwelwyr

gweler dewislen neu cliciwch ar y gysylltiadau isod


LLINELL AMSER – cliciwch yma

Canllaw llinell amser hanesyddol drwy’r oesoedd, o Palaeolithig (Oes y Cerrig Cynnar) i’r Ail Ryfel Byd

HANES LLEOL – cliciwch yma

Canllaw hanesyddol o’n tirwedd hynafol, o feini hirion Neolithig hyd at gestyll canoloesol, gyda ffotograffau a chyfeiriadau O/S.

Yn cynnwys rhestr gyflawn o Deyrnas Frenhinol Gwynedd

CERDDED a SGYRSIAUcliciwch yma

Cyflwyniad i’n gorffennol rhyfeddol, drwy deithiau cerdded dan arweiniad, sgyrsiau a phrosiectau lleol hanesyddol


Diolch yn fawr am ymweld a’r wefan hon

ebost: ardal@ardal-wales.co.uk

Mae hon yn wefan ddielw

Mae pob testun a lluniau dan hawlfraint © gan Ardal – Hanes Lleol a/neu eu awduron a chyfranwyr, a cedwir pob hawl.